EGE EKİP
Firmamız Hakkında Kısa Bilgi...
Şirketimiz 1982 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir İzzet Özer tarafından kurulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik döneminde de ilimizde sektörlerin önde gelen firmaların muhasebeleri, yönetim danışmanlıkları ve işletmelerin ileriye dönük vizyonlarının belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Kurucu ortağımız, ekonomik koşullara uygun bir şekilde kendini yenileyerek muhasebe ve müşavirlik hizmeti yanında yapmış olduğu finansal yönetim danışmanlığını da sektörlere sunmuştur.
İzzet Özer, 2001 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır ve bu süreç içerisinde şirketimiz de yerel olarak en büyük ve güvenilir denetim şirketi olmuştur. Ege Ekip, 2005 yılında Moore Stephens Türkiye şirketinin Denizli Ofisi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2007 yılında ise Nexia-Denizli ofisine dönüşmüş ve halen bir Nexia International üyesi olarak tecrübeli ekibiyle faaliyetine devam etmektedir.

Değerlerimiz ve misyonumuz,
- Danışmanlığını yaptığımız firmalara en üst kalitede hizmet sunmak,
- Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile zamanında hizmet sunmak,
- Şirketlerimizin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,
- Mesleki özeni dikkat ve titizlikle uygulamak,
- Denetim hizmetlerini zamanında ve süratle sonuçlandırmak,
- Mesleki tecrübelerimizi işletme odaklı olarak firmalara sunmaktır.

Detaylar
Yıl Sirküler No Başlık
2022 08/01 Varlık Barışı Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
2022 07/14 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2022 07/13 2022-Haziran Ayı MUHSGK Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi Uzatıldı.
2022 07/12 Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 07/11 KDV, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı. 26.07.2022
2022 07/10 Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No-540) Yayımlandı.
2022 07/09 Yeniden Değerleme Oranı 2022 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin %61,12 Olarak Tespit Edilmiştir.
2022 07/08 Tecil Faiz Oranı %24 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 07/07 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin GV Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.
2022 07/06 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 07/05 Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek ve Ulaşım Bedeli Yeniden Belirlendi
2022 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 18.07.2022
2022 07/03 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2022 07/02 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi İçin Belirlendi.
2022 07/01 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2022 06/08 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 28.06.2022
2022 06/07 İstanbul Finans Merkezi’ne İlişkin Vergi İndirim ve İstisnalarını İçeren Kanun Yayımlandı.
2022 06/06 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararı Yayımlandı.
2022 06/05 İhracat İstisnası Senaryosunda Düzenlenen Fatura Tipine Yeni Kod Eklenmiştir.
2022 06/04 Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararları Yayımlandı.
2022 06/03 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranını %5 ten %10 a Çıkaran Karar Yayımlandı.
2022 06/02 Türkiye’de Gerçekleştirilen Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Tutulmuştur.
2022 06/01 Teknoparklar İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışan Personelin GV Stopajı Teşvikine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 05/06 31.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2022 05/05 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.12.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2022 05/04 Taşınır ve Taşınmaz Varlıkların Yeniden Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
2022 05/03 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 05/02 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 05/01 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderildi.
2022 04/10 Kurumlar Vergisi Taslak Tebliği Yayımlandı.
2022 04/09 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/08 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Basın Duyurusu Yayımlandı.
2022 04/07 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/06 Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikleri İçeren Kanun Yayımlandı.
2022 04/05 İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 04/04 Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut Olan Dövizleri KKM Hesabına Alınabilecektir.
2022 04/03 Rusya ve Ukrayna'ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2022 04/02 Yeniden Değerleme Oranı 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir.
2022 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 03/05 KDV Oranlarında Değişiklikleri İçeren Karar Yayımlandı.
2022 03/04 Kur Korumalı Hesaplarda Vade Bitiminde Hesap Sahibine Yapılacak Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlendi.
2022 03/03 Tüzel Kişilere 3 Ay Vadeli Döviz ve Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılım Hesabı Açılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 03/02 7338 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin e-Beyanname Kullanıma Açılmıştır.
2022 03/01 Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Yapılan Elektrik Teslimlerindeki KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2022 02/08 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Yayımladı.
2022 02/07 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik KDV Kanun Hükümlerine Uygunluğu Tartışmalıdır.
2022 02/06 Aynı Holding Bünyesindeki Firmalara Döviz Borcu Verilmesi Durumuna İlişkin Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
2022 02/05 2021 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 02/04 Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Hesaplarında %0 Oranında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatının Kapsamı Genişletildi.
2022 02/03 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2022 02/02 Temel Gıda Maddelerinde KDV İndirimini Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 02/01 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/19 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/18 Enflasyon Muhasebesini Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/17 Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 01/16 KDV, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 11/15 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 535) Yayımlandı.
2022 01/14 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Belirlendi.
2022 01/13 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2022 01/12 Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemi Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/11 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2022 Tarihinden İtibaren 3.600,00 TL Olarak Belirlendi.
2022 01/10 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/09 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesini ve Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Kazançları Kurumlar Vergisi İstisnasına Tabi Tutan Kanun Teklifi Hazırlandı.
2022 01/08 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Elde Edilen Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/07 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 12.01.2022
2022 01/06 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Belirlendi.
2022 01/05 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2022 01/04 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2022 01/03 İhracat Bedellerinin % 25 inin Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 01/02 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 01/01 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2022' ye Kadar Uzatıldı.