Yıl Sirküler No Başlık
2022 08/01 Varlık Barışı Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
2022 07/14 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2022 07/13 2022-Haziran Ayı MUHSGK Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi Uzatıldı.
2022 07/12 Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 07/11 KDV, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı. 26.07.2022
2022 07/10 Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No-540) Yayımlandı.
2022 07/09 Yeniden Değerleme Oranı 2022 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin %61,12 Olarak Tespit Edilmiştir.
2022 07/08 Tecil Faiz Oranı %24 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 07/07 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin GV Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.
2022 07/06 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 07/05 Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek ve Ulaşım Bedeli Yeniden Belirlendi
2022 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 18.07.2022
2022 07/03 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2022 07/02 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi İçin Belirlendi.
2022 07/01 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2022 06/08 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 28.06.2022
2022 06/07 İstanbul Finans Merkezi’ne İlişkin Vergi İndirim ve İstisnalarını İçeren Kanun Yayımlandı.
2022 06/06 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararı Yayımlandı.
2022 06/05 İhracat İstisnası Senaryosunda Düzenlenen Fatura Tipine Yeni Kod Eklenmiştir.
2022 06/04 Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararları Yayımlandı.
2022 06/03 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranını %5 ten %10 a Çıkaran Karar Yayımlandı.
2022 06/02 Türkiye’de Gerçekleştirilen Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Tutulmuştur.
2022 06/01 Teknoparklar İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışan Personelin GV Stopajı Teşvikine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 05/06 31.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2022 05/05 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.12.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2022 05/04 Taşınır ve Taşınmaz Varlıkların Yeniden Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
2022 05/03 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 05/02 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 05/01 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderildi.
2022 04/10 Kurumlar Vergisi Taslak Tebliği Yayımlandı.
2022 04/09 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/08 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Basın Duyurusu Yayımlandı.
2022 04/07 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/06 Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikleri İçeren Kanun Yayımlandı.
2022 04/05 İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 04/04 Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut Olan Dövizleri KKM Hesabına Alınabilecektir.
2022 04/03 Rusya ve Ukrayna'ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2022 04/02 Yeniden Değerleme Oranı 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir.
2022 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 03/05 KDV Oranlarında Değişiklikleri İçeren Karar Yayımlandı.
2022 03/04 Kur Korumalı Hesaplarda Vade Bitiminde Hesap Sahibine Yapılacak Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlendi.
2022 03/03 Tüzel Kişilere 3 Ay Vadeli Döviz ve Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılım Hesabı Açılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 03/02 7338 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin e-Beyanname Kullanıma Açılmıştır.
2022 03/01 Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Yapılan Elektrik Teslimlerindeki KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2022 02/08 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Yayımladı.
2022 02/07 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik KDV Kanun Hükümlerine Uygunluğu Tartışmalıdır.
2022 02/06 Aynı Holding Bünyesindeki Firmalara Döviz Borcu Verilmesi Durumuna İlişkin Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
2022 02/05 2021 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 02/04 Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Hesaplarında %0 Oranında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatının Kapsamı Genişletildi.
2022 02/03 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2022 02/02 Temel Gıda Maddelerinde KDV İndirimini Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 02/01 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/19 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/18 Enflasyon Muhasebesini Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/17 Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 01/16 KDV, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 11/15 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 535) Yayımlandı.
2022 01/14 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Belirlendi.
2022 01/13 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2022 01/12 Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemi Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/11 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2022 Tarihinden İtibaren 3.600,00 TL Olarak Belirlendi.
2022 01/10 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/09 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesini ve Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Kazançları Kurumlar Vergisi İstisnasına Tabi Tutan Kanun Teklifi Hazırlandı.
2022 01/08 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Elde Edilen Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/07 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 12.01.2022
2022 01/06 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Belirlendi.
2022 01/05 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2022 01/04 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2022 01/03 İhracat Bedellerinin % 25 inin Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 01/02 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 01/01 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2022' ye Kadar Uzatıldı.