baslik-1525248689-tamdastik.jpg
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenen Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Maliye Bakanlığı bu müesseseyi bir risk analiz mekanizması olarak görmekte ve tasdik hizmeti alan firmaların, ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceğini, incelemelerin öncelikle tasdik yaptırmamış firmaları hedefleyeceğini duyurmuştur. Tam tasdik hizmetinin genel amacı; ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir. Bu kapsamda, tek düzen hesap planı ve vergi kanunları dikkate alınarak; şirketlerin mali tablolarının ve vergi beyannamelerinin, genel kabul görmüş denetim ve muhasebe standartlarına göre doğru ve güvenilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Nexia Türkiye olarak verdiğimiz tasdik hizmeti, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir. Ayrıca, müşterilerimizin faaliyetlerinde yıl içinde meydana gelen değişmeler ve mali yapıları analiz edilerek vergi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmekte, sorunların doğmadan önlenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; tam tasdik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize çoğunluğu S.M.M.M. ünvanına sahip uzman kadromuz ile denetim standartlarına uygun periyodik denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetim çalışmaları sırasında muhasebe ve vergisel hatalar tespit edilip, şirket yetkililerine raporlanmakta ve yasal mevzuata göre ortaya çıkabilecek riskler şirket yöneticileri ile görüşülerek gerekli düzeltmelerin yaptırılması ve eksiklerin tamamlanması sağlanmaktadır. Böylelikle denetim sonuçlarının ve çözüm önerilerinin ara raporlar ile raporlanarak gelecekte aynı hataların tekrarlanmasına engel olunmaktadır. Verdiğimiz tasdik hizmetinin bir başka olumlu etkisi de müşteri şirketlerin yönetim kurulları ve ortaklarına şirketlerinin muhasebe ve vergi sistemi hakkında bilgi ve görüşlerimizi sunarak güncel mevzuata uygun kayıt sistemini oluşturmalarını sağlamaktır.

Yapmış olduğumuz denetimler sonucunda yapılan çalışmaların sonuçlarını özetleyen ve ilgili Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporu hazırlanarak, süresinde ilgili vergi dairesine ve şirkete verilmektedir.

Nexia Türkiye tam tasdik hizmetine ek olarak aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

1- Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam Tasdik)
2- Katma Değer Vergisi İadesi ve Tasdiki İşlemleri,
3- Diğer tasdik hizmetleri

. Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
. TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu"
. Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
. İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
. Stopaj iadesi tasdiki
. İstisna gelirlerin tasdiki
. Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
. Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
. Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.