Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile ilgili olarak düzenlenen seminerde konuşmacı konuklar YMM İzzet Özer, SMMM M.Ali Bayraktar ve Prof Dr Ersan Öz idi. Biz de ekibimiz ve firmalarımız çalışanları ile seminere katılım gösterdik.
07.09.2016 15:18