Maliyet Muhasebesi Eğitimimiz.

Şirketler kâr etmek amacı ile kurulur. Kârın belirleyici iki unsuru vardır. Birincisi gelirler, ikincisi maliyetlerdir. Maliyet muhasebesinin amacı; gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir.

Denetçimiz Mehmet ERTUĞRUL tarafından 25/01/2014 tarihinde, maliyet muhasebesi eğitimi verilmiştir. Eğitimimizde, İşletmelerde çalışan personele maliyet muhasebesi uygulamaları öncelikle teorik olarak analiz edilerek, maliyet muhasebesinin mantığının pekişmesi sağlanmıştır. Ayrıca örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunmuştur.
25.01.2014 10:26