EGE EKİP
Firmamız Hakkında Kısa Bilgi...
Şirketimiz 1982 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir İzzet Özer tarafından kurulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik döneminde de ilimizde sektörlerin önde gelen firmaların muhasebeleri, yönetim danışmanlıkları ve işletmelerin ileriye dönük vizyonlarının belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Kurucu ortağımız, ekonomik koşullara uygun bir şekilde kendini yenileyerek muhasebe ve müşavirlik hizmeti yanında yapmış olduğu finansal yönetim danışmanlığını da sektörlere sunmuştur.
İzzet Özer, 2001 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır ve bu süreç içerisinde şirketimiz de yerel olarak en büyük ve güvenilir denetim şirketi olmuştur. Ege Ekip, 2005 yılında Moore Stephens Türkiye şirketinin Denizli Ofisi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2007 yılında ise Nexia-Denizli ofisine dönüşmüş ve halen bir Nexia International üyesi olarak tecrübeli ekibiyle faaliyetine devam etmektedir.

Değerlerimiz ve misyonumuz,
- Danışmanlığını yaptığımız firmalara en üst kalitede hizmet sunmak,
- Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile zamanında hizmet sunmak,
- Şirketlerimizin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,
- Mesleki özeni dikkat ve titizlikle uygulamak,
- Denetim hizmetlerini zamanında ve süratle sonuçlandırmak,
- Mesleki tecrübelerimizi işletme odaklı olarak firmalara sunmaktır.

Detaylar
Yıl Sirküler No Başlık
2020 02/08 Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.
2020 02/07 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/06 Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2020 02/05 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.
2020 02/04 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2020 02/03 Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 02/02 Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/01 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/26 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2020 01/25 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2020 01/24 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2020 01/23 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.
2020 01/22 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2020 01/21 2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.
2020 01/20 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225,00 TL Olarak Belirlendi.
2020 01/19 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/18 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2020 01/17 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.
2020 01/16 Ocak/2020 Ayından İtibaren e-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınmayacağına Dair Duyuru Yayımlandı.
2020 01/15 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2020 01/14 2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2020 01/13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.
2020 01/12 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2020 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2020-30.06.2020 Dönemi İçin Belirlendi.
2020 01/10 01.01.2020’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2020 01/09 Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
2020 01/08 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce E-Arşiv Faturası Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi İçin Son Tarih 07.01.2020'dir.
2020 01/07 İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.
2020 01/06 Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 01/05 Tecil Faiz Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/04 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.
2020 01/03 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar Uzatıldı.
2020 01/02 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/01 2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.