EGE EKİP
Firmamız Hakkında Kısa Bilgi...
Şirketimiz 1982 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir İzzet Özer tarafından kurulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik döneminde de ilimizde sektörlerin önde gelen firmaların muhasebeleri, yönetim danışmanlıkları ve işletmelerin ileriye dönük vizyonlarının belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Kurucu ortağımız, ekonomik koşullara uygun bir şekilde kendini yenileyerek muhasebe ve müşavirlik hizmeti yanında yapmış olduğu finansal yönetim danışmanlığını da sektörlere sunmuştur.
İzzet Özer, 2001 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır ve bu süreç içerisinde şirketimiz de yerel olarak en büyük ve güvenilir denetim şirketi olmuştur. Ege Ekip, 2005 yılında Moore Stephens Türkiye şirketinin Denizli Ofisi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2007 yılında ise Nexia-Denizli ofisine dönüşmüş ve halen bir Nexia International üyesi olarak tecrübeli ekibiyle faaliyetine devam etmektedir.

Değerlerimiz ve misyonumuz,
- Danışmanlığını yaptığımız firmalara en üst kalitede hizmet sunmak,
- Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile zamanında hizmet sunmak,
- Şirketlerimizin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,
- Mesleki özeni dikkat ve titizlikle uygulamak,
- Denetim hizmetlerini zamanında ve süratle sonuçlandırmak,
- Mesleki tecrübelerimizi işletme odaklı olarak firmalara sunmaktır.

Detaylar
Yıl Sirküler No Başlık
2020 03/29 Kısa Çalışma Ödeneği İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
2020 03/28 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.
2020 03/27 Mücbir Sebep Takvimi
2020 03/26 7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2020 03/25 İŞKUR Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular Seti Hazırlandı.
2020 03/24 Mücbir Sebep Halini Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) Yayımlandı.
2020 03/23 Mali Takvim
2020 03/22 Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 03/21 İhracat Genel Müdürlüğü Tarafından Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Verilmesi İlişkin Yazı Yayımlandı.
2020 03/20 KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi ile Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2020 03/19 Sermaye Piyasasına Sunulacak Finansal Tabloların Bildirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/18 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “KGK” tarafından COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında Kurum’a Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.
2020 03/17 Ticaret Bakanlığı Tarafından Korona Virüs Önlemleri Kapsamında Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/16 Bankalar Birliği Tarafından Bankacılık Hizmetlerinde Geçici Önlemler ve Ekonomik Faaliyetlerin Desteklenmesi Konulu Duyurular Yayımlandı.
2020 03/15 Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İŞKUR Tarafından Duyuru Yayımladı.
2020 03/14 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine Ait Beyan Dönemlerinin Yeniden Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.
2020 03/13 Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerindeki KDV Oranının Geçici Süre ile %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 03/12 İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2020 03/11 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.
2020 03/10 Ardeb, Teydeb,Ve Bideb Rapor Gönderim Tarihlerinin 3 Ay Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/9 Korona Virüs Önlemleri Kapsamında Şirket Genel Kurullarına İlişkin Açıklama Yapıldı.
2020 03/08 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Korona Virüs Hastalığı ile Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru Yayımlandı/2
2020 03/07 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Duyuru Yayımlandı.
2020 03/06 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2020 03/05 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Korona Virüs Hastalığı Sebebiyle Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek İşlemler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 03/04 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı. (Revize)
2020 03/03 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.
2020 03/02 Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri ile Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı Yükseltildi.
2020 03/01 İhraç Eşyanın Tamamının Geri Gelen Eşya Kapsamında İthalatında İlk İhracat Beyannamesinde Damga Vergisi Aranılacaktır
2020 02/14 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Payların Ödeme Sürelerinin Uzatıldı.
2020 02/13 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Karar Yayımlandı.
2020 02/12 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2020 02/11 Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esaslarının Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2020 02/10 Değerli Konut Vergisinde Değişiklikleri İçeren 7221 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2020 02/09 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2020 02/08 Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.
2020 02/07 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/06 Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2020 02/05 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.
2020 02/04 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2020 02/03 Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 02/02 Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/01 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/26 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2020 01/25 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2020 01/24 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2020 01/23 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.
2020 01/22 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2020 01/21 2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.
2020 01/20 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225,00 TL Olarak Belirlendi.
2020 01/19 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/18 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2020 01/17 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.
2020 01/16 Ocak/2020 Ayından İtibaren e-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınmayacağına Dair Duyuru Yayımlandı.
2020 01/15 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2020 01/14 2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2020 01/13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.
2020 01/12 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2020 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2020-30.06.2020 Dönemi İçin Belirlendi.
2020 01/10 01.01.2020’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2020 01/09 Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
2020 01/08 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce E-Arşiv Faturası Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi İçin Son Tarih 07.01.2020'dir.
2020 01/07 İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.
2020 01/06 Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 01/05 Tecil Faiz Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/04 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.
2020 01/03 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar Uzatıldı.
2020 01/02 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/01 2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.