baslik-1525248763-1251131844.jpg
Son yıllarda Dünya'daki ekonomik gelişmelere paralel olarak ülkemizde de değişen konjonktür şirketlerin dışa açılma gereksinimi, organizasyonlarını geliştirme ve kurumsal kimlik oluşturma çabalarını hızlandırmıştır. Birçok Türk şirketinin gelişmiş ülkelerle gerek ortaklık anlamında gereksede ticari ve yabancı kredi kullanımı anlamında sıkı ilişkileri oluşmaya başlamış ve bu kurumsal ilişkilerde şirketlerin sadece dış görünüşleri değil içsel yapıları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kurumsal kimlikleride incelenir ve değerlendirilir olmuştur. Şirketlerin ticaret hacimlerine uyumlu olarak büyümeleri, bunun sonunda da orta ve büyük ölçekli firmaların sayısının hızlı bir artış göstermesi ülkemizde geleneksel ve kurumsal olmayan yapılara sahip şirketlerin çözüm arayışlarına girmeleri sonucunu doğurmuştur. Daha Profesyonel bir yapıya kavuşmak ve uluslararası anlamda kurumsallaşma isteği dış dünyaya açılma isteği ile birlikte bir gereksinim olmuştur. Tüm bunların şirketlerin bünyesine yerleşmesi, ancak klasik organizasyon yapılarına yeni fonksiyonel birimlerin eklenmesi ile mümkün olacağı günümüz çağdaş yönetim sistemlerinin bir gerçeğidir.

Bu doğrultuda şirketlerin gereksinimlerine paralel olarak Nexia Türkiye uzman kadrosunun yoğun birikim ve tecrübesi ile dileyen şirketlere aşağıdaki konularda da danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:
. Mali Analiz ve Raporlama Birimlerinin Yapılanması
. Muhasebe Sisteminin Analizi ve Yapılanması
. Maliyet Sisteminin Analizi ve Yapılandırılması
. Bütçe ve Bütçe Sistemlerinin Yapılandırılması
. İç Denetim Sistemlerinin Kurulması