Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir.

Buna göre; 2014 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 4.934,-TL (2015 yılı) idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi, mahkemelerde delil olma niteliği de taşımayacaktır.
10.04.2015 09:22