Yıl Sirküler No Başlık
2021 04/02 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ve Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2021 03/04 Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC' lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC 'ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını İçeren VUK Tebliği (Seri No:527) Yayımladı.
2021 03/03 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin % 10,09 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 03/02 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayımlandı
2021 03/01 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.03.01.2021
2021 02/09 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır. (REVİZE)
2021 02/08 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmıştır.
2021 02/07 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
2021 02/06 KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikleri İçeren KDV Tebliği (Seri No:35) Yayımlandı.
2021 02/05 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2021 02/04 E-Adisyon Düzenlemelerini de İçeren Elektronik Belgelere İlişkin 509 Sayılı VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 02/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No-34) Yayımlandı
2021 02/02 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2021 02/01 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Önemli Değişiklikler Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/13 Covid Sebebiyle Geçici Olarak Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesinde / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İş Yerlerinin Mücbir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/12 E-Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin 2021 Temmuz Ayından İtibaren Ba-Bs Formlarına Dahil Edilmemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/11 Değerli Konut Vergisinin Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/10 2020 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2021 01/09 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Belirlendi.
2021 01/08 31.12.2021 Tarihine Kadar Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazı Geçersiz Olacaktır.
2021 01/07 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2021 01/06 E-Beyanname Aracılık-Aracılık Sorumluluk Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 01/05 TTK' nın Hamiline Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hükümlerinde Önemli Değişikleri de İçeren 7262 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/04 01.01.2021’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2021 01/03 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2021 01/02 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 01/01 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı.