Yıl Sirküler No Başlık
2020 02/08 Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.
2020 02/07 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/06 Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2020 02/05 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.
2020 02/04 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2020 02/03 Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 02/02 Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/01 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/26 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2020 01/25 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2020 01/24 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2020 01/23 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.
2020 01/22 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2020 01/21 2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.
2020 01/20 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225,00 TL Olarak Belirlendi.
2020 01/19 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/18 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2020 01/17 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.
2020 01/16 Ocak/2020 Ayından İtibaren e-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınmayacağına Dair Duyuru Yayımlandı.
2020 01/15 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2020 01/14 2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2020 01/13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.
2020 01/12 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2020 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2020-30.06.2020 Dönemi İçin Belirlendi.
2020 01/10 01.01.2020’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2020 01/09 Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
2020 01/08 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce E-Arşiv Faturası Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi İçin Son Tarih 07.01.2020'dir.
2020 01/07 İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.
2020 01/06 Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 01/05 Tecil Faiz Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/04 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.
2020 01/03 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar Uzatıldı.
2020 01/02 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/01 2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.