baslik-1525249142-1251134149.jpg
Nexia Türkiye "Ciro Denetimi" hizmeti ile Alışveriş merkezi yönetimi veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesi hedeflenmektedir.
Denetimin içeriğini; Alışveriş merkezi yönetimi veya sahiplerine, kira kontratlarının incelenerek kiranın hesaplanması ve kiracının faaliyeti ve işleyiş sistemi hakkında bilgi vermek, periyodik denetimler yaparak bildirim hata ve hilelerinin tespit etmek, yapılan sözleşmeye uygun olarak doğru bildirimin ne olması gerektiğini belirlemek oluşturmaktadır.

Bu çerçevede kiracının cirolara ilişkin evraklarının, evrak düzenleme sisteminin, maliye idaresine yapılan beyanlarının, bilgi işlem sistemlerinin ve defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, bildirilen ciro tutarlarının doğru olup olmadığı ve kira kontratlarına uygunluğunun denetlenmesi ve sonuçlarının kira kaybını da içerecek şekilde raporlanması esastır. Hazırlanan bu rapor yapılan denetim çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgileri ve sondaj yoluyla bulunmuş olan hataların detaylı bir şekilde açıklanmasını da içermektedir.

Bu denetimin bir başka olumlu etkisi de ciro üzerinden kira ödeyen kiracıların bildirimlerinin doğruluğunun denetleneceğini bilmeleri ve bu doğrultu da denetimi yapılan kiracıların, aynı hataları tekrarlamasına engel olmasıdır. Ayrıca bu denetim sayesinde kira sözleşmesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan hatalar da açıklığa kavuşturulmaktadır.

Yapılan denetim çalışmasında ayrıca kiracıların belge düzenine uyumunu da denetlemek amacı ile sondaj satın alma denetimlerini de içerecek şekilde planlanır ve müşteri hüviyetindeki denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Sondaj denetimi sonucunda denetçinin kiracıya ilişkin denetçi gözlemi ve belge düzenine uyup uymadığı da raporlanmaktadır.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

www.cirodenetimi.com