EGE EKİP
Firmamız Hakkında Kısa Bilgi...
Şirketimiz 1982 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir İzzet Özer tarafından kurulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik döneminde de ilimizde sektörlerin önde gelen firmaların muhasebeleri, yönetim danışmanlıkları ve işletmelerin ileriye dönük vizyonlarının belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Kurucu ortağımız, ekonomik koşullara uygun bir şekilde kendini yenileyerek muhasebe ve müşavirlik hizmeti yanında yapmış olduğu finansal yönetim danışmanlığını da sektörlere sunmuştur.
İzzet Özer, 2001 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır ve bu süreç içerisinde şirketimiz de yerel olarak en büyük ve güvenilir denetim şirketi olmuştur. Ege Ekip, 2005 yılında Moore Stephens Türkiye şirketinin Denizli Ofisi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2007 yılında ise Nexia-Denizli ofisine dönüşmüş ve halen bir Nexia International üyesi olarak tecrübeli ekibiyle faaliyetine devam etmektedir.

Değerlerimiz ve misyonumuz,
- Danışmanlığını yaptığımız firmalara en üst kalitede hizmet sunmak,
- Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile zamanında hizmet sunmak,
- Şirketlerimizin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,
- Mesleki özeni dikkat ve titizlikle uygulamak,
- Denetim hizmetlerini zamanında ve süratle sonuçlandırmak,
- Mesleki tecrübelerimizi işletme odaklı olarak firmalara sunmaktır.

Detaylar
Yıl Sirküler No Başlık
2021 11/06 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 e İndirildi.
2021 11/05 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı İçin % 36,20 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 11/04 7341 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler.
2021 11/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2021 11/02 7338 Sayılı Kanun’un Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin Düzenlemeleri.
2021 11/01 7338 Sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/08 7338 Sayılı Kanun’un Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi İle Diğer Kanunlara İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/07 7338 Sayılı Kanun’un Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Düzenlemeleri.
2021 10/06 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2021 10/05 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin %27,37 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 10/04 Defter-Beyan Sistemine Tabi Bazı Mükellef Gruplarına Yönelik VUK Genel Tebliği’nde (Sıra No:486) Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:532) Yayımlandı.
2021 10/03 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge Ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gv Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.
2021 10/02 Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergisinin Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsubuna İlişkin Değişiklikleri İçeren GV Tebliği Yayımlandı.
2021 10/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 01.10.2021
2021 09/04 Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilme ve Sertifika İşlemlerinden Sonra Satışa Sunulan Kullanılmış Cep Telefonu Tesliminin KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 09/03 İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Vergi Oranı %0 Olarak Belirlendi.
2021 09/02 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Yayımlandı.
2021 09/01 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2021 08/04 7326 Sayılı Kanunun Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 08/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 08/02 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV’ye Esas Matrahlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 08/01 Yangın ve Sel Afetleri Sonrasında Uygulanmak Üzere Yardım Kampanyası Başlatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2021 07/10 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 30.07.2021
2021 07/09 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 30.09.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 07/08 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 30.07.2021
2021 07/07 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 18,14 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 07/06 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı VUK Tebliği (Sıra No:530) Yayımlandı.
2021 07/05 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.05.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 07/04 2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
2021 07/03 Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlara, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluğu Getiren VUK Genel (Sıra No:529) Tebliği Yayımlandı.
2021 07/02 Bazı Beyannamelerin Verilme Süresi İle Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, Yüklenme Süresi Uzatıldı.09.07.2021
2021 07/01 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Belirlendi.
2021 06/15 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.12.2021' e Kadar Uzatıldı.
2021 06/14 Kaynak Kullanımının Desteklenmesi Fonu Kesintisine İlişkin Karar Yayımlandı
2021 06/13 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 31.07.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/12 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2021 06/11 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 06/10 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2021 06/09 7326 Sayılı Kanun’un Taşınmaz ve Amortismana Tabi Varlıkların Yeniden Değerlemesine İlişkin Hükümleri
2021 06/08 7326 Sayılı Kanun’un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2021 06/07 7326 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2021 06/06 7326 Sayılı Kanun’un Yeniden Yapılandırılan Kamu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri
2021 06/05 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişikleri İçeren (Seri No:36) Tebliğ Yayımlandı.
2021 06/04 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/03 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 06/02 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 06/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı. 02.06.2021
2021 05/11 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor
2021 05/10 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor.
2021 05/09 ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 05/08 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2021 05/07 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Düzenlemelerin De Yer Aldığı 18 Seri No.Lu Kv Tebliği Yayımlandı
2021 05/06 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Tbmm'ye Sunuldu.
2021 05/05 SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanılmamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2021 05/04 Akaryakıt Ürünleri, Petrol Türevleri ve Benzeri Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 05/03 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2021 05/02 Evlerde İmal Ettikleri Malları Satanların Gelir Vergisi Muafiyeti İle Gerçek Kişilerce Elde Edilen Mal İhracatı Kapsamındaki Gelirlere İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi.
2021 05/01 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 04/08 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 04/07 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 04/06 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresini 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlandı.
2021 04/05 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2021 04/04 Bazı Beyannamelerin Verilme Süresi İle Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin, e-Beratların Oluşturulma, Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2021 04/03 Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlandı
2021 04/02 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ve Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2021 03/04 Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC' lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC 'ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını İçeren VUK Tebliği (Seri No:527) Yayımladı.
2021 03/03 Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin % 10,09 Olarak Tespit Edilmiştir.
2021 03/02 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayımlandı
2021 03/01 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.03.01.2021
2021 02/09 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır. (REVİZE)
2021 02/08 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmıştır.
2021 02/07 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
2021 02/06 KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikleri İçeren KDV Tebliği (Seri No:35) Yayımlandı.
2021 02/05 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2021 02/04 E-Adisyon Düzenlemelerini de İçeren Elektronik Belgelere İlişkin 509 Sayılı VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2021 02/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No-34) Yayımlandı
2021 02/02 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2021 02/01 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Önemli Değişiklikler Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/13 Covid Sebebiyle Geçici Olarak Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesinde / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İş Yerlerinin Mücbir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/12 E-Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin 2021 Temmuz Ayından İtibaren Ba-Bs Formlarına Dahil Edilmemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/11 Değerli Konut Vergisinin Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.
2021 01/10 2020 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2021 01/09 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Belirlendi.
2021 01/08 31.12.2021 Tarihine Kadar Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazı Geçersiz Olacaktır.
2021 01/07 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2021 01/06 E-Beyanname Aracılık-Aracılık Sorumluluk Sözleşmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 01/05 TTK' nın Hamiline Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hükümlerinde Önemli Değişikleri de İçeren 7262 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2021 01/04 01.01.2021’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2021 01/03 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2021 01/02 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 01/01 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı.