EGE EKİP
Firmamız Hakkında Kısa Bilgi...
Şirketimiz 1982 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir İzzet Özer tarafından kurulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik döneminde de ilimizde sektörlerin önde gelen firmaların muhasebeleri, yönetim danışmanlıkları ve işletmelerin ileriye dönük vizyonlarının belirlenmesinde öncülük yapmıştır.
Kurucu ortağımız, ekonomik koşullara uygun bir şekilde kendini yenileyerek muhasebe ve müşavirlik hizmeti yanında yapmış olduğu finansal yönetim danışmanlığını da sektörlere sunmuştur.
İzzet Özer, 2001 yılında Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır ve bu süreç içerisinde şirketimiz de yerel olarak en büyük ve güvenilir denetim şirketi olmuştur. Ege Ekip, 2005 yılında Moore Stephens Türkiye şirketinin Denizli Ofisi olarak faaliyetine devam etmiştir. 2007 yılında ise Nexia-Denizli ofisine dönüşmüş ve halen bir Nexia International üyesi olarak tecrübeli ekibiyle faaliyetine devam etmektedir.

Değerlerimiz ve misyonumuz,
- Danışmanlığını yaptığımız firmalara en üst kalitede hizmet sunmak,
- Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile zamanında hizmet sunmak,
- Şirketlerimizin kurumsallaşmasına yardımcı olmak,
- Mesleki özeni dikkat ve titizlikle uygulamak,
- Denetim hizmetlerini zamanında ve süratle sonuçlandırmak,
- Mesleki tecrübelerimizi işletme odaklı olarak firmalara sunmaktır.

Detaylar
Yıl Sirküler No İçerik
2019 07/10 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Duyurusu Yayımlandı.
2019 07/09 Turizm Payı Ödemesini de İçeren 7183 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2019 07/08 Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
2019 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2019-31.12.2019 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi
2019 07/06 2019/2.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2019 07/05 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 8,84 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 07/04 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019 07/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2019 07/02 İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı.
2019 07/01 Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Belirlendi.
2019 06/04 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçişler İle İlgili Kesilmiş Cezaların Kaldırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.
2019 06/03 Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığından Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşvik Tutarı Yeniden Belirlendi.
2019 06/02 Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranını Sıfır Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 06/02 Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranını Sıfır Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.(REVİZE)
2019 06/01 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 05/04 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.05.2019'da Sona Eriyor.
2019 05/03 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında BSMV Alınmasını Düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 05/02 Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları İle KDV Oranlarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 05/01 Değişken Faiz Oranlı 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Hesaplarında Tevkifat Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir.
2019 04/11 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2019 04/10 Lisanslı Depo İşletmelerine Verilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden Bağ-Kur Prim Kesintisi Geçici Süre İle Yapılamayacaktır.
2019 04/09 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Tesliminde İndirimli ÖTV Uygulaması ve ÖTV İadesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
2019 04/08 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı
2019 04/07 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019 04/06 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 04/05 2019/1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları:
2019 04/04 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İçin %0,01 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 04/03 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına Eklenmiştir.
2019 04/02 01.04.2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2019 04/01 İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’sini İndirim İmkanı Tanıyan Tebliğ Yayımlandı.
2019 03/16 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:25) Yayımlandı.
2019 03/15 Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK' ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.
2019 03/14 İkinci El Binek Otomobil Ticareti İle Uğraşanların Bu Kapsamda Aldıkları İkinci El Araçların Satışında Uygulanacak KDV Oranını Belirleyen Karar Yayımlandı.
2019 03/13 Muhtasar, Damga Vergisi , Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2019 03/12 Bazı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi Oranları ile BSMV Oranlarını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 842) Yayımlandı.
2019 03/11 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı ÖTV, KDV ve Harç Oranlarının Süreleri Uzatıldı.
2019 03/10 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307) Yayımlandı.
2019 03/09 GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı.
2019 03/08 Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde SGK' ya Boşta Geçen Süreye İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmeyecektir.
2019 03/07 İkale Sözleşmesine ve Bazı Gelirlerin Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 306) Yayımlandı.
2019 03/06 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 lik Vergi İndirimi Tutarına İlişkin Sorgulama Ekranı Açılmıştır.
2019 03/05 Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 03/04 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 03/03 e-Fatura Uygulamasında “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen Faturaların İptaline İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2019 03/02 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı.
2019 03/01 2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.
2019 02/23 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2019 02/22 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı.
2019 02/21 7166 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler.
2019 02/20 7166 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler
2019 02/19 Ocak 2019 Donemi Beyannameleri Ile Basit Usule Tabi Olanlarin Yillik Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Suresi Uzatildi
2019 02/18 7166 Sayılı Kanun İle Çevre Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2019 02/17 Nakden Iadesi Talep Edilen KDV'nin Yarisinin 10 Isgünü Icinde Verilmesine Imkan Taniyan KDV Tebligi Yayimlandi.
2019 02/16 İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi.
2019 02/15 KDV Ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Iade Sureclerinin Takibine Iliskin Duyuru Yayimlandi.
2019 02/14 Eski Nesil ÖKC' lerden Gerçekleştirilen Aylık Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirimin Ocak 2019 KDV Beyannamesinin Verilme Süresi İçinde Yapılması Gerekmektedir.
2019 02/13 KDV İade Talep Sürelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.
2019 02/12 KDV'nin İndirim Konusu Yapılacağı Zamana İlişkin Açıklamaların da Yer aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.
2019 02/11 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 02/10 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.
2019 02/09 Plastik Poşetlere İlişkin Beyannamelerinin Verilme Süresini Erteleyen Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevk Edildi.
2019 02/08 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2019 02/07 Konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında Taslak VUK sirküleri
2019 02/06 Hasılat Esaslı KDV Sistemine Dahil Olan Mükelleflerle İlgili Karar Yayımlandı.
2019 02/05 Yurtdışına ve K.K.T.C.'ne Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2019 02/04 Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı.
2019 02/03 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2019 02/02 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 02/01 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2019 01/34 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2019 01/33 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2019 01/32 Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2019 01/31 E-fatura, E-arşiv, E-defter, E-irsaliye ve Benzeri Uygulamalara İlişkin Olarak Getirilmesi Planlanan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo Yayımlandı.
2019 01/30 Türkiye İle Norveç ve Letonya Ülkelerindeki Finans Kurumlarında Yer Alan Bilgilerin Otomatik Değişimi 2019 Yılında Başlayacaktır.
2019 01/29 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2019 Tarihinden İtibaren 2.030,00 TL Olarak Belirlendi.
2019 01/28 Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlendi.
2019 01/27 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2019 01/26 Vergi ve Diğer Bazı Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Seri No:5) Yayımlandı.
2019 01/25 Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oranları İle Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değişti.
2019 01/24 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.
2019 01/23 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 01/22 2018 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2019 01/21 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır.
2019 01/20 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Payının %1 Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2019 01/19 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2018 Yılı Oranı %27,04 Olarak Belirlendi.
2019 01/18 ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motosiklet ve Tekerlekli Taşıtların ÖTV Oranları 31.03.2019 Tarihine Kadar %0 Olarak Belirlendi.
2019 01/17 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.REVİZE
2019 01/16 Tütün Fonu Tutarı İle Alkollü İçkilere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi.
2019 01/15 İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.
2019 01/14 Ötv (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2019 01/13 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı ÖTV, KDV ve Harç Oranlarının Süreleri 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2019 01/12 2019 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı İle VUK’ ndaki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.
2019 01/11 Gelir Vergisi İle İlgili 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.
2019 01/10 Yeni Harç Tutarları Belirlendi.
2019 01/09 2019 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2019 01/08 Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 02.01.2019
2019 01/07 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %15,9 Oranında Arttırılarak Yeniden Belirlendi.
2019 01/06 Belediye Gelirlerinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2019 01/05 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2019 01/04 2019 Yılı için İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 14.100 TL Olarak Belirlendi.
2019 01/03 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 01/02 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Arttırıldı.
2019 01/01 01.01.2019’dan İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.

2018