baslik-1525244344-4.jpg
Otomotiv sanayi, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayi kolları ile, ülkemizin öncü sektörlerinden biridir. Otomotive Sanayi Demir-çelik, petro-kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik-elektronik gibi temel sanayi dallarının başlıca alıcısı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin tetikleyicisidir
Dünyada 6 ülkeye ait 20 dolayında firma, otomotiv sanayi ve ticaretinin % 90'dan fazlasına hakimdir. Otomobil üretimi, toplam motorlu taşıt aracı üretiminin %70'ini oluşturmaktadır.
Bu oran Türkiye için de geçerlidir. Özellikle nitelikli insan gücü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilikle sağlanan maliyet üstünlüğü otomotiv sektörümüzü, küresel pazarlar için yeni ve uygun bir üretim merkezi haline getirmiştir.
Otomotiv sektörü tümü ile kayıt altında olan üretim ve ticari faaliyetleri nedeniyle güvenilir ve kesin bir vergi kaynağı niteliğindedir. Ancak bu saydıklarımızın ötesinde sık aralıklarla yaşanan ekonomik krizlerin firmalara yaşattığı sıkıntılar sektörü olumsuz etkilemekte ve şirketlerin rekabet gücünü zayıflatmaktadır.
Nexia Türkiye otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren firmalara rekabet gücünü arttırabilmesinde ve bu gücüne süreklilik kazandırabilmesinde küresel bir bakış açısı ve uzman kadrosu ile tam destek sağlamaktadır.