Şirketlere büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri çerçevesinde ihtiyaç duydukları sermayeyi karşılamada şirket hisselerinin halka arzında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bu bağlamada;

1- Şirketin firma değerlendirmesi yapılarak, halka arz işleminin uygunluğu konusunda görüş ve öneride bulunma.

2- Şirketlerin halka arz ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluğunun sağlanması,

3- Halka arz sürecinin başlangıcından son aşamasına kadar gerekli desteğin sağlanması (izahname, sirküler hazırlığı, due dilligence aşaması vs.)

hizmetleri verilmektedir.